artwebindex
agenda
 
J. L. G. JANSSENS    
   

NL – FR -EN

NL - Zoals veel kunstenaars van zijn generatie die de tijd genomen hebben om hun techniek te verfijnen, leidt Jean-Louis Georges Janssens twee verschillende artistieke loopbanen. Enerzijds maakt hij realistische portretten, voornamelijk in opdracht, die hem de gelegenheid verschaffen een stijl te hanteren die hem reeds twintig jaar eigen is. Anderzijds vervaardigt hij ook meer persoonlijke werken die verschillende visies van een onwaarschijnlijke droomwereld voorstellen. Vooral in deze laatste, komt hij naar voor als een originele kunstenaar met verbazende capaciteiten. Zijn verbeelding kwam lange tijd tot uiting doorheen gekunstelde ruimtelijke composities.Met hun fantastische en dromerige ondertoon, roepen zij fragmenten op van een wereld die bevolkt wordt door bollen en beweging, kosmische architecturen, badend in een licht dat harmonie en sereniteit uitstraalt. Het oog heeft er plezier in deze eindeloze perspectieven te peilen, in een onweerstaanbare aantrekking voor het schijnsel afkomstig uit de vluchtpunten. De kunstenaar liet zich tevens verleiden tot een aantal schilderijen die een structuur van lijnen en beheerste overgangen vertonen, waarin hij blijk geeft van een grote stoutmoedigheid wat kleur betreft. Een belangrijk keerpunt in zijn carrière bracht hem onlangs tot de abstractie. In een dichtere, zwaardere verfmassa, bewerkt hij de achtergrond met acryl in een reeks stroken die zich verstrengelen, samenkomen of met elkaar botsen. Deze dynamische achtergrond geeft de voorkeur aan okers, bruinen en roden; met een intensiteit qua kleur die van licht naar donker kan variëren.

Hij beschikt vervolgens over een reeks vormen die telkens weer vorm krijgen en ontbonden worden, bijna tot in het oneindige toe, tollend rond eigen as en meegesleept in een grotere, centrale draaibeweging. De vormen zijn ontsproten aan het onderbewustzijn en lijken wel gedragen door een reeks lijnen met aan weerszijden kleine bollen, motief dat de kunstenaar nauw aan het hart ligt. Elk schilderij beschikt ook over ook zijn eigen lichtbron, die het voorziet van een verhoogde kracht en een spirituele dimensie. Jean-Louis Georges Janssens lijkt zijn weg gevonden te hebben in een stijl die perfect overeenstemt met zijn gevoeligheid en overtuigingen.

 

FR - Comme beaucoup d’artistes de sa génération qui ont pris le temps de peaufiner leur technique, Jean-Louis Georges Janssens mène de front deux carrières artistiques distinctes. D’une part, il réalise des portraits réalistes, essentiellement des travaux de commande, qui lui donnent l’occasion de poursuivre dans un style qu’il pratique depuis plus de vingt ans. D’autre part, il crée des œuvres plus personnelles qui mettent en scène les visions multiples d’une imagination fertile. C’est dans ces dernières surtout qu’il se révèle comme un peintre original et plein de ressources. Pendant longtemps, cet imaginaire s’est exprimé à travers des compositions spatiales savamment construites. Sur un mode fantastique et onirique, elles évoquent des fragments d’univers peuplés de sphères en mouvement, des architectures cosmiques baignées de lumière dont il émane harmonie et sérénité. L’œil plonge avec plaisir dans ces perspectives profondes, irrésistiblement attiré par la lueur qui rayonne des points de fuite. L’artiste s’est aussi laissé aller à quelques tableaux qui présentent une structure de lignes et de coulées maîtrisées et dans lesquels il fait preuve d’une plus grande témérité dans le choix des couleurs. Enfin, un tournant important dans sa carrière l’a récemment fait basculer dans l’abstraction. Dans une matière plus épaisse, plus dense, il travaille les fonds à l’acrylique comme une série de bandes qui s’entremêlent, se tordent, se superposent, s’assemblent ou s’affrontent. Cet arrière-plan dynamique privilégie les tonalités ocres, brunes ou rouge, avec des intensités variables allant du sombre au clair. Il dispose ensuite une série de formes qui se décomposent et se recomposent presque à l’infini, généralement autour d’un axe central et comme tournoyant sur elles-mêmes. Ces formes surgies de l’inconscient sont comme portées par une série de lignes aux extrémités desquelles on retrouve de petites sphères, un motif cher à l’artiste. Chaque tableau possède aussi sa propre source de lumière qui lui donne un surcroît de force et une dimension spirituelle. Jean-Louis Georges Janssens semble avoir bel et bien avoir trouvé la voie vers un style qui correspond parfaitement à sa sensibilité et à ses aspirations.

 

EN - As many artists of his generation, Jean-Louis Georges Janssens took the time to improve his techniques and is now leading two different artistic careers.

On one hand he is commissioned to create realistic portraits in his original style which he has been using for the past 20 years. On the other hand he also creates personal works which reflect visions of an abstract dreamworld.

Especially in his personal works, his originality and his exceptional talent are ever present.

Jean-Louis Georges Janssens expresses his imagination through inter-planetary themes.

With their fantastic and dreamy undertones, his creations represent fragments of a world with moving spheres and cosmic architectures bathed in a light, reflecting harmony and serenity. These endless perspectives create an irresistible attraction originating from the artistic comets.

After an important turning point in his career, the artist also created several abstract paintings using daring and strong colours. His creations show abstract lines flowing into and intertwining with each other and clashing on an acrylic background for which thick paint has been used to create a vast mass.

The artist’s preference of colours for this dynamic background is created with red, brown and ochre tones; an intensity which varies from light to dark

He uses a variety of forms each of which spins on its own axes which in turn is also part of a larger spiralling movement. These forms appear to be created by the subconscious and are carried by a series of different lines ending in small spheres, a motive which is dear to the artist’s heart. Each painting has its own source of light giving the creation more power and a spiritual dimension.

Jean-Louis Georges Janssens seems to have found a style which is in perfect harmony with his sensitivity and his beliefs.

 

 

Contact

Oude Lindestraat, 23

B-1800 Vilvoorde, Belgium.

Information: + (0) 32 475/ 926.517

 

Contact et liens
 
 
http://www.jlg-janssens.exto.nl/
 
galerie